Astalankennel

Pohdintoja sukutaulun positiivisesta paineesta

Sukutaulun positiivinen paine toi jo 11. peräkkkäisen Kasvattajakilpailun voiton Astalan kenneliin.

 

Olen ollut siinä onnellisessa asemassa, että olen saanut jo pitkään pitää Kennelpiirin kasvattajakurssin kasvattajaosuuksia ja jalostusluentoja useiden eri rotujen tuleville kasvattajille. Jokainen kasvattajakurssi ja jalostusaiheinen luento on ainutlaatuinen mahdollisuus myös itselle jäsentää ja tutkia omia jalostusajatuksia. Ajatusten kirjaaminen konkreettisesti paperille, niistä puhuminen ja kysymyksiin vastaaminen yhdessä keskustelujen kanssa ovat tärkeitä, tietenkin kuulijoille, mutta myös omien jalostusajatusten kehittymiselle.

Kasvattajakursseilla puhun usein sukutaulun positiivisesta paineesta ja sen merkityksestä tuleville pentueille. Elokuun ensimmäinen viikonloppu vuonna 2020 sisälsi  useita tapahtumia, joissa ajatukseni konkreettisesti vahvistuivat juurikin sukutaulun positiivisen paineen näkökulmasta.

Lauantaina, SBJn vuosikokouksen alussa, palkittiin menestyneitä  kasvattajia ja koiria.  Astalan kennel voitti Kavattajakilpailun jo 11. kerran peräkkäin, mikä vahvistaa jalostusvalintojemme oikeaa suuntaa. Myös Kasvattaja Malja –kilpailun voitto tuli Astalan kenneliin. Samaan palkintoriviin asettuivat myös Maliskan kennel ja Shortlake -kennel, mikä teki tästä vuodesta aivan erikoislaatuisen, sillä meidän kaikkien jalostusajatuksia yhdistää juuri tuo yhdistelmiin suunniteltu sukutaulun positiivinen paine.

Kaikkien näiden kolmen kennelin menestys perustuu erityisesti erinomaisia metsästysominaisuuksia periyttävään narttulinjaan ja erinomaisiin urosvalintoihin. Kyse ei ole yksittäisistä huippuyksilöistä yhdistelmissä, vaan juuri siitä, että pentueyhdistelmien sukutaulu muodostuu koirista, jotka itse ovat yksilöinä erinomaisia ja sen lisäksi niillä on jo todisteita kyvystä periyttää hyviä ja jopa huippuyksilöitä.

Olen ilokseni saanut seurata hyvin läheltä sekä Maliskan kennelin että Shortlake –kennelin omistajien paneutumista jalostuksellisiin seikkoihin. Näillä kasvattajilla ei ole tavoiteena vain teettää pentuja vaan nimenomaan jalostaa ja toimia rodun parhaaksi. Onkin hienoa huomata, että kaikkien kolmen, tänä vuonna, Kasvattaja Malja –kilpailussa palkitun kennelin jalostustyössä on näkyvissä sukutaulun positiivisen paineen hyödyntäminen jalostusvalinnoissa.

Yhtenä mittarina sukutaulun positiivisesta paineesta, voidaan pitää Wilhelm Schauman -palkintoa, joka kertoo koiran kyvystä periyttää hyviä metästyskoiria. Palkintoa on kolmea eri tasoa, pronssinen, hopeinen ja kultainen. Juuri näitä  Wilhelm Schauman –palkittuja metsästyskoiria on Astalan, Maliskan ja Shortlake -kennelien koirien tauluissa runsaasti.

Maliskan kennelin omistama Kva Astalan Unelma palkittiin vuoden 2020 -vuosikokouksessa Hopeisella WS -palkinnolla. Unelman suorassa narttulijasa on emänä CIB Fi Kva Kva Se Mva No Mva Pohj Mva Astalan Glory Days, joka on palkittu kultaisella WS -palkinnolla ja lisäksi Ruotsin Beaglejärjestön vastaavalla, kultaisella käyttökoirien periyttäjäpalkinnolla. Gloryn emä CIB Fi Kva Fi Mva Ee Mva Astalan Ronja on palkittu myös kultaisella WS- palkinnolla. Ronjan emä Astalan Tina on palkittu pronsisella WS-palkinnolla. Tällainen narttulija kertoo sen, että sen lisäksi, että siinä olevat yksilöt ovat meritoinuteita niin kokeissa kuin näyttelyissä,  ne ovat osoittaneet kyvyn periyttää myös selvästi keskiarvoa parempia metsästys- ja rakenneominaisuuksia.

Shortlake-kennelin  koirien taustoilta löytyy myös runsaasti WS-palkittuja koiria. Tänä vuonna hopeisella WS -palkinnolla palkittu Fi Kva Fi Mva Se Mva Astalan Taika on Shortlake –kennelin yhden jalostusnartun, Pohj Kva Pohj Mva Fi Kva Fi Mva Se Kva Se Mva No Kva No Mva Astalan Touchdownin, pentuesisko. Näiden emä, Fi Kva Fi Mva Se Mva Astalan Nelly palkittiin tänä vuonna kultasella WS- palkinnolla. Nellyn emä, Fi Kva Fi Mva No Kva PohjM-11 Astalan Gitta, on palkittu hopeisella WS -palkinnolla. Ja sen jälkeen sukutaulusta löytyvät jälleen WS-palkitut  Ronja ja Tina.

Tästä on kyse sukutaulun positiivisessa paineessa, missä palkitut periyttäjälinjat ja sisarusten saamat periyttäjäpalkinnot tekevät sukutauluun juuri sitä postiivista painetta, mistä tykkään puhua.

Usein kuulee sanottavan, että tittelit eivät periydy.  Silloin, kun koiran sukutaulussa on nähtävissä laajasti sukutaulun positiivinen paine, periytyvät myös nämä huippuominaisuudet todennäköisemmin, tuoden menestystä myös niiden jälkeläisille. Voidaan siis sanoa, että päämäärätietoisella jalostustyöllä, myös  tittelit periytyvät.  Positiivinen paine sukutaulussa kasaantuu pentuihin ja ne menestyvät niin metsästyksessä, ajokokeissa kuin myös rakenteen osalta näyttelyissä.

Vuosikokouspäivän jälkeisenä sunnuntaina sukutaulun positiivinen paine konkretisoitui jälleen –tällä kertaa Norjassa,  Fausken Kansainvälisessä koiranäyttelyssä, missä Pohj Mva Fi Mva Se Mva No Mva Astalan Yötuuli saavutti kansainvälisen muotovalion tittelin (C.I.B). Yötuulen takaa löytyy Wilhelm Schauman - palkittu narttulija Taika, Nelly, Gitta, Ronja ja Tina. Sen lisäksi, että WS-periyttäjäpalkinnolla palkitut koirat Yötuulen sukutaulussa tuovat painetta metsästysomainaisuuksien periytymiseen,  tässä linjanssa olevat yksilöt ovat pystyneet periyttämmään myös erinomaista rakennetta, joka Fauskessa konkretisoitui kansainvälisen muotovalion titteliin. Yötuulen sukutaulussa sen positiivinen paine on suuri, sillä myös  isä-linja tuo  ominaisuuksiin runsaasti postiivista painetta niin käyttö- kuin rakennepuolelta.

Kukaan kasvattaja ei pysty yksinään rakentamaan positiivista painetta sisältäviä sukutauluja. Siihen tarvitaan lukuisia yhteistyökumppaneita, kenneleitä ja paljon luottamusta.  Astalan kennelin yhteistyökumppaneina on suuri joukko kennelin koiran omistajia ja kasvattajia, jotka suhtautuvat beagle- rotuun yhtä suurella palollla ja intohimolla kuin mekin. Juuri siitä syystä koimme  erityisen sykähdyttävänä juuri tämän vuoden vuosikokouksessa,  että meidän lisäksi palkintoja olivat vastaanottamassa kasvattajat, joiden kanssa yhteistyömme on ollut hedelmällistä jo vuosikausia.

Palkinnot eivät ole rodun jalostamisen tavoitteita, mutta ne ovat mittareita rodunmukaisesta, onnistuneesta, kasvatus- ja jalostustoiminnasta - siitä, että työmme kasvattajina on ollut oikean suuntaista.

Samassa he ottivat!